REGJISTRIMI 2021, regjistrimi i mërgatës së Maqedonisë së Veriut

REGJISTRIMI 2021
Anëtar i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve – IFJ