Mbrëmje folklorike, te foleja e shqiponjave në Zvicër, me vëllezërit Topilla