T’i shfrytëzojmë fundjavat e fundit, të regjistrohemi masovikisht në census.stat.gov.mk