Përpara sfidës FC Iliria – BSC Young Boys, Rrahim Dakaj – Sporti Shqiptar në Mërgim 74 (17.09.21)