Autorësia – Impressum

Botues
Radio Vala – SHPPNJP
rr. Belgradska 36
1230 Gostivar

Drejtues i Internet Portalit
Sulejman Selimi

Kryeredaktor dhe Korrespodent nga Zvicra
Kasam Selimi
kasam.selimi@gmail.com
+41 766 858 222

Postat elektronike të redaksisë
radiovala@outlook.com
info@radiovala.com
info.radiovala@gmail.com

Telefoni: + 389 70 928 739