Breaking News
Home / Autorësia – Impressum

Autorësia – Impressum

Botues
Radio Vala – SHPPNJP
rr. Belgradska 36
1230 Gostivar

Drejtues i Internet Portalit
Sulejman Selimi

Kryeredaktor dhe Korrespodent nga Zvicra
Kasam Selimi kasam.selimi@gmail.com

Postat elektronike të redaksisë
info@radiovala.com
info.radiovala@gmail.com

Telefoni: + 389 70 928 739

 

 

 24,082 total views,  23 views today